`

Projekty / Domácí vrh

O projektu

Cílem projektu je rozvoj rekreačních funkcí lesního komplexu Domácí vrch navazujícího na zastavěné území města Kraslice formou uceleného systému volnočasových a sportovních aktivit umožňujících vyžití občanů napříč generacemi i různými úrovněmi fyzických schopností v přírodním prostředí příměstských lesů.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa prostřednictvím činností využívajících jeho společenského potenciálu.

Projekt domácí vrh

V rámci projektu budou zrealizovány naučné stezky s hernímy prvky, trasa pro cyklisty a na skalním masivu zajištěné stezky - feraty. Bude provedena rekonstrukce cest pro lepší přístupnost pro veřejnost a nebyla opomenuta ani otázka údržby a pořádku v řešené lokalitě formou doplnění odpadkových košů.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií metodou CLLD, kterou v našem regionu administruje MAS Sokolovsko o.p.s..